Rank Name Parent College City
Rank 1 Dr. Hitesh Malviya Nair Dental College Mumbai
Rank 2 Dr. Suketu Shah Dr. D. Y. Patil Dental College Pune
Rank 3 Dr. Chandrashekhar Dhage Jamanlal Goenka Dental College Akola
Rank 4 Dr. Kalpesh Dey M.G.V.K.B.H. Dental College Nashik
Rank 5 Dr. Nisha Amana Government Dental College Mumbai
Rank 7 Dr. Chetan Ahire M.G.V.K.B.H. Dental College Nashik
Rank 8 Dr. Varun Manek Bharti Vidya Peeth Dental College Mumbai
Rank 9 Dr. Meghana Cetlur Government Dental College Mumbai
Rank 10 Dr. Neha Kothekar VSPM Dental College Nagpur
Rank 11 Dr. Sabeeha Kadiwala Nair Dental College Mumbai
Rank 12 Dr. Sanket Gavhane D.Y. Patil Dental College Mumbai
Rank 13 Dr. Bansari Bhuta Nair Dental College Mumbai
Rank 14 Dr. Mayur Maniyar Government Dental College Aurangabad